فرودگاه آتاتورک

هزینه ترانسفر آتاتورک 

هزینه ترانسفر آتاتورک

از فرودگاه آتاتورک  تعداد: 3-1 تعداد: 7-4 8 مسافر به بالا
اطراف فرودگاه 18$ 23$ درخواست قیمت
سلطان احمد ، لاله لی، بایزید، آکسارای، توپکاپی، سیرکجی، فاتح، 20$ 30$   درخواست قیمت
تکسیم، بی اوغلو، هاربیه، گالاتا، جهانگیر، گوموشسویو، توپخانه 20$ 30 $   درخواست قیمت
کاراکوی، کاباتاش 20$ 30$ درخواست قیمت
 ماسلک، لونت، اتیلر، مجیدیه کوی، اسنتپه، بارباروس 30$ 35$ درخواست قیمت
بوسفوروس، بشیکتاش، اورتاکوی،  30$ 35$   درخواست قیمت
سمت آسیایی و فرودگاه سبیها گوکچن، پندیک، کارتال، کادیکوی، مودا، اوسکودار،  60$ 65   درخواست قیمت
 

برای مناطق دیگر لطفا با ما تماس بگیرید

    درخواست قیمت درخواست قیمت   درخواست قیمت